Sunday, May 31, 2015

Sexto Campeonato Panamericano de Karate Robson Maciel Campeão de Kumite por Equipe e Individual Ginasio do Maracananzinho 1985!!! inesquecivel!!!

Saturday, May 23, 2015

Gashuku Tradicional de Karate Kokushikan Brasil Osaka Sensei aperfeiçoando o Kata de Robson Maciel Meikyo e Gojushiho-sho inesquecivel !!! 1985
Demonstração Osaka Sensei Penta Campeão Mundial de Kata ( sochim ) Cairo-Egito 1983 local Kokushikan Gashuku Tradicional de Karate- Brasil 1983

Thursday, May 07, 2015

4Th Word Karate-Do Championship 1983 Brasil 4 colocado Cairo-Egito.