Friday, July 30, 2010


Copa Internacional de Karate 1995 JKA Suiça ( Luzern ).
Robson Maciel medalha de Bronze Kumite ( Luta ).

Wednesday, July 28, 2010


Shibata-Hai Campeonato da Universidade de Kokushikan 1980
medalha de ouro Kata Individual.

Monday, July 26, 2010


Robson Maciel Campeão Brasileiro de Kata Individual ( 1981 ).